in

ttb กู้คอนโด ผู้ร่วมกู้ข้าราชการต่างจังหวัดกู้ไม่ได้ งงเลยผม มีหลักเกณฑ์แบบนี้ด้วย

เดือนที่แล้วจะไปกู้เงินคอนโดแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนและสลิปเงินเดือน ฉันมีแต่ใบรับรองเงินเดือน ตอนนี้ฉันต้องการผู้กู้ร่วมเพื่อยืมผ่าน แต่ ttb บอกฉันว่าผู้กู้ร่วมจะต้องอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น จังหวัดอื่นไม่สามารถร่วมเงินกู้ได้ มีเกณฑ์สำหรับสิ่งนี้หรือไม่?

.