in

S21 ร้อนลวกมือมากค่ะ

อยากถามเพื่อนๆ ที่ใช้ samsung s21 ว่าเครื่องมีปัญหาร้อนมากหรือไม่ร้อนมาก เช่น วีดีโอคอลแค่ 15 นาที ร้อนมากจนต้องวาง หากคุณพบปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร?

.