in

ROBLOX|| Emirates Airlines FIRST CLASS Review


Em rất nhớ anh quá anh ạ I quý II [âm nhạc] [âm nhạc] ờ ờ [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] ha ha ha ha ha quý hiếm như câu quay trời vui vẻ Ý anh muốn tìm đâu em ạ Em chỉ chơi cho vì xa hoa đừng nghĩ về

Anh nhiều khi tui vừa với tư duy chơi vui vẻ Anh karaoke vì đứa bây giờ anh biết anh [âm nhạc] ạ à à Ừ anh không không ạ ừ ừ [âm nhạc] [Vỗ tay] [âm nhạc] ừ ừ [âm nhạc] [Vỗ tay] ừ ừ [âm nhạc] [âm nhạc] ừ ừ [âm nhạc]

[Vỗ tay] ở đâu ạ à à

Hello!
My DIzzy: https://discord.gg/uUq6T4

Links:

Game: https://www.roblox.com/games/5071910134/Beja-Regional-Aeroport?refPageId=e7316425-515e-4421-9b38-74bf82d3b6f7

Group: https://www.roblox.com/groups/4801191/Emirates-Airlines#!/about

My Profile: https://www.roblox.com/users/1270357279/profile