in

Pttep โครงการ ADP 2021 มีใครได้รับการติดต่อยังครับหลังจากรอบสอบภาษา??

ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ ใครสมัครโปรแกรม ADP ของ Ptep และสอบ Aptitude+Language Examination ในเดือนกรกฎาคมบ้าง? แล้วทางบริษัทก็ติดต่อมา

แก้ไขข้อความเมื่อ

.