in

Flowgorithm อันนี้ทำยังไงคะ

ปัญหาคือการหาผลรวมของตัวเลข 5 10 15 … 100
ผิดพลาดตรงไหน ผมทำแล้วผลรวม 1150 แต่คำตอบที่แท้จริงต้องเป็น 1050 ต้องแก้ตรงไหน? ฉันไม่รู้จริงๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ

.