in

[CR] 1password ไม่แนะนำอย่างยิ่ง

เป็นการจัดการรหัสผ่านที่ไม่โอเคในการกรอกอัตโนมัติ ไม่รองรับเว็บไซต์จำนวนมาก

ชื่อผลิตภัณฑ์: 1รหัสผ่าน

คะแนน:


CR – Consumer Review : เธรดบทวิจารณ์นี้เป็นเธรด CR โดยเจ้าของกระทู้นี้

  • – ชำระค่าสินค้าเองหรือรับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • – ไม่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการใดๆ

.