in

✿✿✿ กระทู้โพสต์ไปเรื่อย ครั้งที่ ๒๑๖/๓๖๕ วัน ๓๖๕ ภาพ ปีที่ ๑๒ ประจำวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ✿✿✿

สวัสดีชาวโลก โพสต่อเลย วันนี้เต้ได้รับไม้เท้าจาก Mr.TrouBlEMakeR_NB หัวข้อที่ขอวันนี้คือ
✿✿ วันพุธสีเขียว ✿✿
เชิญเพื่อนทั้งเก่าและใหม่นำรูปภาพที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมโพสต์เพื่อนำเสนอ
โพสต์นี้ไม่จำกัดเฉพาะค่ายกล้อง ไม่จำกัดเครื่อง ไม่เน้นลงรูปสวยๆ
รูปจะสวยหรือไม่ไม่สำคัญ ตราบใดที่คุณมีภาพที่ตรงกับหัวข้อของวัน ก็สามารถมาร่วมสนุกได้
กรุณาส่งไม้ไปที่ คนที่โพสต์กระทู้ ก ก. ที่มีวินาทีมากกว่า 4 คือคนที่ 4
หากเลยเวลา 13.00 น. แล้วไม่มีใครทำตามกำหนดการ
ขอส่งต่อให้ ก.ก. 9 เป็นผู้รับผิดชอบ
แก้ไขข้อความเมื่อ

.