in

ในเซเว่นฯมียาเส้นขายไหมครับ หรือจะหาซื้อได้จากทึ่ไหนบ้าง

จะซื้อไว้ใช้ไล่ตุ๊กแก-จิ้งจก

ขอบคุณมาก

แก้ไขข้อความเมื่อ

.