in

ในสถานการณ์โควิด ถ้าให้เลือก REIT 1 ตัว ระหว่าง…

ลงทุนใน
– อาคารสำนักงานให้เช่า
– ห้างสรรพสินค้า
– โรงแรม

ฉันควรเลือกอันไหน? หรืออันไหนน่าจะส่งผลกระทบน้อยที่สุด? (ถ้าระบุเหตุผลได้จะดีมาก)

* หลายรายการมีราคาลดลง คาดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ราคาน่าจะตามมา (ผมไม่มี REIT เลยอยากได้)

แก้ไขข้อความเมื่อ

.