in

ใครเคยเล่นเกมอันราเวล Unravel ปี 2016 บ้าง

เราเล่นเกม Unravel ในตอนแรก และไม่รู้ว่าเราเล่นที่ไหน พบเพียง 2 ใน 5 ความทรงจำ
ใครช่วยบอกฉันที
คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ

มีเกมอื่นที่คล้ายกับเกมนี้หรือไม่? กรุณาแบ่งปันความคิดเห็นบางอย่าง

.