in

ใครอยู่โรงเรียนจุฬาภรช่วยแวะมาตอบทีนะคะ!!

คือผมอยากทราบว่าถ้าผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่เกิดผมอยากสอบเข้าจุฬาภรณ์ชลบุรีครับ แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการจะมีสิทธิ์ไหม? หรือต้องไปของปทุม

.