in

โอนเงินจากทูวอเลทเข้าธนาคารเงินยังไม่เข้าเลยทำไงดี

นั่นคือเมื่อ 06/08/21 เวลา 13:25 น. หลานชายของเราต้องการเงินสดจากเรา ดังนั้นเขาจึงโอนเงินจาก Two Wallet มาให้เรา 400 เมื่อโอนมันเขียนหลังจากโอน 2 ชั่วโมง. ถึงเงินจะเข้า เราก็รอจนเงินยังไม่เข้า โทรไปคอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าสายไม่ว่างรอนานมาก เราโทรตลอดสายก็ยุ่งตลอดไม่รู้จะทำไง #กรุณาตรวจสอบให้ด้วยนะครับ #ทรูมันนี่

.