in

แสตมป์คอนกรีต หรือ ปูกระเบื้องลายหิน

ระหว่างทำโรงรถปูกระเบื้องลายหินกับทำแสตมป์คอนกรีต
ตัวไหนสวยทนกว่ากันยาวๆ

.