in

แฟนเล่นยา อยากให้แฟนเลิกยา

ฉันเครียดมาก ฉันพาลูกๆ มาเอาเสื้อผ้าไปสร้างครอบครัวด้วยกัน เขาติดยา ไม่ใช่ภรรยาของเขา เครียดมาก ลูกสาวติดพ่อมาก

แก้ไขข้อความเมื่อ

.