in

แปลประโยค ถูกไหม?

สวัสดี. ฉันนั่งทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้เก่า มีสิ่งหนึ่งที่ แปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ท้าทาย: เขาใช้คอมพิวเตอร์เมื่อคืนนี้
คำตอบ (แปล): เขาใช้คอมพิวเตอร์เมื่อคืนนี้ ถูกต้องหรือไม่
แต่ดูเฉลยแล้วตอบว่าต้อง
คำตอบ: เขาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เมื่อคืนนี้ “เมื่อคืนฉันใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้”
(และถ้าเป็นเขาเมื่อคืนนี้ เขาใช้คอม แบบนี้ได้ไหม)

.