in

‘++ แนะนำประกันโรคร้ายแรง พวกมะเร็งหน่อยคะ ++

ฉันอายุ 40+ ดังนั้นฉันจึงคิดว่าจะทำประกันโรคร้ายแรงไว้เผื่อไว้
เป็นการออกกำลังกายปกติ ไม่ค่อยป่วย เช่น หวัด ไอ แทบไม่มีเลย จะมีอุบัติเหตุเล็กน้อย
แต่เคยได้ยินบางคนบอกว่าไม่ไปโรงพยาบาล บางครั้งก็หนัก อยากซื้อ

ส่วนตัวมีแต่ประกันแบบรายปี เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันโควิด ไม่มีประกันสุขภาพ และไม่มีประกันชีวิตระยะยาว
เมื่อดูประกันโรคร้ายแรงที่สุดก็จะเหมือนสัญญาเพิ่มเติม

อยากได้แบบปีต่อปี ไม่อยากซื้อแบบที่ต้องส่งทุกปี เพราะความไม่แน่นอนทางการเงิน

คุณสามารถแนะนำประกันหนึ่งปีสำหรับโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงได้หรือไม่? มีสถานที่ที่น่าสนใจไหม? ในกรณีที่มีอะไรเกิดขึ้น จะมีเงินหลายแสนถึงหลายล้านที่จะรักษาไว้ ไม่รบกวนคนอื่น

ขอบคุณ

.