in

เวลาโพสต์ไอจีแล้วมีคนกดไลค์ให้จะขึ้นแจ้งเตือน แต่บางคนกดไลค์ให้แล้วดันไม่ขึ้นชื่อไอจีคนนั้น

สงสัยมากหรือเป็นเพราะไอจีเด้งหรือเปล่า?

.