in

เลื่อนไป 1 ปี ! คมนาคม แจงข่าวกฎสอบใบขับขี่ใหม่ อบรม 15 ชม.

          คมนาคม แจงข่าวกฎสอบใบขับขี่ใหม่ ต้องผ่านอบรม 15 ชั่วโมง ชี้ ยังไม่ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ต้องรอประมาณ 1 ปี ในการกำหนดกรอบรายละเอียด ยัน ไม่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เฟซบุ๊ก Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์ รายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร โฆษกกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกฎหมายเรื่องการสอบใบขับขี่ใหม่ ต้องผ่านการอบรม 15 ชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุว่า ระบบเดิมที่ให้คนใกล้ชิดเป็นคนสอนขับรถ อาจไม่มีประสิทธิภาพ ต่างกับการเรียนผ่านโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ต้องผ่านหลักสูตร 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นทฤษฎี 5 ชั่วโมง และปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

          อย่างไรก็ตาม เรื่องระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวจะบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ไม่เป็นความจริง เพราะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการกำหนดกรอบรายละเอียดที่จะใช้ และยืนยันว่า กฎหมายที่ออกมาไม่เกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน

 

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com