in

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ควรมาจากกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นเหมือนผู้มีอภิสิทธิ์ที่ประชาชนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดในจังหวัด (ป่าไม้ รัฐบาล ปศุสัตว์ ฯลฯ) ควรได้รับการเลือกตั้งในท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับตำแหน่งเพียงสองปีจึงย้ายไปต่างจังหวัด ของใหม่มาแทนที่แบบนี้เรื่อยๆ น่าจะมาจากคนในท้องถิ่นที่รู้ปัญหาในจังหวัดจริงๆ ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการดำรงตำแหน่งไม่เกินสองวาระ แต่ละวาระไม่เกินสามถึงห้าปี หากคุณเคยเป็นข้าราชการ คุณต้องเกษียณอายุหรือเกษียณมาแล้วอย่างน้อยห้าถึงเจ็ดปี ไม่ให้ถูกทิ้งให้อยู่ในอำนาจทางการ
ส่วนที่บอกว่าชาวบ้านจะนอกใจกันในไม่ช้านี้ ผมว่าถ้าคนโกงก็โกงครับ ระดับชาติในรัฐสภาคือการโกง ทุกที่ที่มีพ่อทูนหัวมาเฟีย ข้อดีคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือก ถ้าประพฤติมิชอบใช้งบประมาณในทางที่ผิด คนก็ไม่โง่เลือกอีกวาระหนึ่ง เพราะจะทำให้จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่แย่ ถนนไม่ดีขึ้น งบประมาณไม่โปร่งใส ใครจะกล้าเลือกดีจะร้ายจะท้วงให้ลาออก?
ถ้าข้าราชการทำผิดจะไม่มีใครมาปกป้อง เพราะคนที่เป็นผู้นำได้รับเลือกไม่ใช่สายทางการ ไม่มีการย้ายถิ่นแต่ตั้งสอบไล่ไล่ออกเพื่อให้ระบบราชการใกล้ชิดกับปชช.
ถ้าไม่กระจายอำนาจ มิฉะนั้นจะเป็นราชการ ที่ทางราชการต้องการรวมอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าจัดการแผนกเพียงฝ่ายเดียว อย่าให้ประชาชนเลือกบุคคลที่ตนต้องการเข้า

.