in

เป็น สส.หน้าที่คือช่วยเหลือประชาชนทุกอย่าง เวลาประชาชนโดนเอาเปรียบเราจะช่วยประชาชนยังได้บ้างครับ

เช่นเดียวกับประชาชนในเขตของเรา เราเป็น ส.ส. เราชนะการเลือกตั้ง พอดีกับพื้นที่เรามีอิทธิพลสีเทาหลอกลวงชาวบ้านหรือผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายรู้จักตำรวจเป็นจำนวนมาก ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราจะจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไร? และจากนั้นอิทธิพลเหล่านี้ได้รับคำสั่งเล็กน้อยและมีศพสำหรับผู้ที่กล้าที่จะสะกิดเขาอยู่แล้ว ถ้าเป็นคุณหรือคุณเป็น ส.ส. คุณจะช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้อย่างไร? PS. นี่เป็นข้อสันนิษฐาน

.