in

เป็นไปได้ไหมว่า ผู้นำประเทศคนต่อไป ขอให้มาจากผู้บริหารเอกชนเก่งๆหรือภาคธุรกิจ ?

ไม่ว่าขั้วไหนจะชนะ แต่ผู้นำควรขอภาคเอกชนก่อนหรือไม่? คราวนี้ดูเหมือนว่า GDP จะติดลบมาสองปีติดต่อกัน เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าที่ฉันคิดในอีกหลายปีข้างหน้า ดังนั้นไม่ว่าขั้วไหนจะครอบงำ ก็ควรเปิดทางให้คนที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการเศรษฐกิจมาเป็นผู้นำในสถานการณ์แบบนี้
ไม่ยึดแนวทหารแล้ว แนวการเมืองพอเพียงหลังกฎหมาย ภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ขอเศรษฐกิจก่อนได้ไหม?

ถึงเวลาชวนนักธุรกิจดีๆ มา ไม่มีใครอยากมาเพราะขยะ นั่นเป็นเรื่องปกติ แต่วิกฤตของประเทศ เสียชื่อเสียงส่วนตัวน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย

เทียบกับวิกฤตของประเทศและความเป็นอยู่ของคนนับล้าน แต่ถ้าคิดว่าไม่อยากเสียร่างกายไปในโคลน ชื่อเสียงที่ดีของคุณสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

สิ่งนี้จะต้องปฏิบัติตาม

.