in

เปิดแอร์แล้วมีเสียง ที่ประตูเลื่อนออกระเบียง มันคือเสียงอะไรครับ?

Set of home kitchen appliances in the room on the wall background. 3D render

เปิดแอร์ตัวนี้

เปิดออกมาแล้วมีเสียงดัง

บริเวณที่ลูกศรชี้เป็นจังหวะเหมือนเสียงน้ำหยด

แต่เมื่อฉันเอามือแตะที่ประตูแล้วจับไว้ เสียงนั้นก็หายไป

ใครมีประสบการณ์..

.