in

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา เที่ยว 3 จังหวัด สัมผัสกลิ่นไอล้านนาจัดเต็ม ดุจดั่งเทพนิยาย

          เปิดขบวนปฐมฤกษ์ โครงการท่องเที่ยวบนขบวนรถไฟบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ได้สัมผัสกลิ่นไอล้านนาของเชียงใหม่, ลำพูน และลำปาง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel


          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เพจเฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel ได้มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการทดสอบการเดินรถไฟในโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา การท่องเที่ยวบนขบวนรถไฟบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน และลำปาง ก่อนจะมีการเปิดรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์

          โดยเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ ด้วยรถแดงขับพาเยี่ยมชมเมืองเก่าและย่านการค้าสำคัญของเชียงใหม่ เช่น ย่านสันป่าข่อย, ย่านท่าแพ, ย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์, ย่านวัดเกต และย่านแก้วนวรัฐ ก่อนขึ้นขบวนรถไฟขบวนพิเศษมุ่งสู่สถานีรถไฟลำพูน เพื่อโดยสารรถรางชมเมืองลำพูน ย่านการค้าโบราณและย่านประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน เช่น กู่ช้างกู่ม้า, วัดพระธาตุหริภุญชัย, อนุสาวรีย์, พระนางจามเทวี, คุ้มเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel

          จากนั้น เดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง
เพื่อนั่งรถม้าท่องเที่ยวชมเมืองลำปาง
เยี่ยมชมย่านการค้าเมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง เช่น
วัดศรีรองเมือง, วัดปงสนุก, ชุมชนประตูป่อง, ชุมชนท่ามะโอ, ชุมชนสบตุ๋ย
และชุมชนรถไฟนครลำปาง ก่อนกลับยังพาแวะชมสถานีรถไฟขุนตานสะพานขามทาชมภู
แล้วเดินทางกลับสถานีรถไฟเชียงใหม่

          ทั้งนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุชีพ สุขสว่าง
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์
เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ขบวนพิเศษ
954 Lanna Modernization แล้ว พร้อมเปิดเผยว่า
โครงการนี้เป็นนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟในภาคเหนือ
ซึ่งถืออีกเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ รฟท.
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะก่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel


         
สำหรับการตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสาร
เป็นฝีมือการตกแต่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน
ช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศล้านนาตลอดการเดินทาง

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เปิดภาพรถไฟสายล้านนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Lanna Modernization Railroad Travel , เดลินิวส์ออนไลน์

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com