in

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร 2556” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงสะพานกรุงธน

          โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงเรือประดับไฟฟ้าจำนวน 10 ลำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา, การจัดกิจกรรมการแสดงพลุประกอบ, การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทงและการสาธิตการทำกระทงในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

          กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

         การจัดกิจกรรมการแสดงพลุประกอบ

         การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม 
 
         การจัดแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทงและการสาธิตการทำกระทงในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

         การจัดแสดงเรือประดับไฟฟ้าจำนวน 10 ลำ ตั้งแต่เวลา เวลา 19.00-22.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางขบวนเรือจะเริ่มตั้งแต่ สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน โดยมีเรือ เรียงตามลำดับดังนี้

          เรือวารินทร์วฤณพร

          แนวความคิด คือ คุณค่าและคุณประโยชน์ของสายน้ำที่มอบความอุดมสมบูรณ์และมีบุญคุณต่อทุกชีวิตจึงเปรียบเหมือนดั่งพรของเทพเทวดาที่มอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับเรา

         เรือฮักแพงธรรมวิถี ล่องมหานทีเจ้าพระยา
 
          แนวความคิด คือ น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยนำไปตีความสร้างความหมาย เชื่อมโยงสัญลักษณ์วัฒนธรรมศิลปะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         เรือประเทศพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          แนวความคิด คือ เแสดงภาพลักษณ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2558 นี้

         เรือสีสันสายน้ำแห่งบางกอก

          แนวความคิด คือ สีสัน แห่งบางกอก สีสันแห่งสายน้ำ นำความสุขความสดใส มาสู่คนไทย สู่หัวเมืองหลักของประเทศ สู่ประเพณีที่สวยงาม และดีงาม ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง  ให้เห็นเมืองหนึ่งที่ให้เห็นถึงประเพณีลอยกระทงของไทย

         เรือสนุกสนานลอยกระทงเมืองไทย

          แนวความคิด คือ ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของชาวไทยที่มีมาช้านาน อยากให้คนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง

         เรือมหากษัตริย์บิดาแห่งมหานที

          แนวความคิด คือ สายน้ำก่อเกิดความดีงาม ก่อเกิดมหาบุรษผู้ทรงคุณธรรม สายน้ำสร้างคุณค่า ทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางจิตใจ

         เรืออัญมณีแห่งสายน้ำเจ้าพระยา

          แนวความคิด คือ ความสวยงามและคุณค่าของสายน้ำเจ้าพระ เมื่อแสงสว่างจากแสงจันทร์วันเพ็ญตกกระทบสายน้ำแห่งเจ้าพระยา ที่มีเรื่องเล่า มีวัฒนธรรมอยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยมาช้านานเกิดแสงสีต่างๆในลำน้ำเป็นประกายสวยงามเปรียบเสมือนกับแสงที่ตกกระทบกับอัญมณีที่ล้ำค่า คือมณีนพเก้า

         เรือมหาหิมพานต์วันเพ็ญ

          แนวความคิด คือ การเฉลิมฉลองในเทศกาลคืนลอยกระทงที่เกิดขึ้นระหว่างโลกแห่งจินตนาการของป่าหิมพานต์กับโลกมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในมิติเวลาเดียวกัน

         เรือเรืองรองส่องนที จรัสแสงหลากสี ผุดผ่องพระบารมี พระบรมราโชวาท ส่องแสงลำธาร
 
          แนวความคิด คือ เน้นความสำคัญให้เห็นถึงการศึกษา การอบรมสั่งสอน ของเด็กในยุคปัจจุบัน ให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2250 5500 หรือดูทางเว็บไซต์ loikrathong.net

แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ
คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, loikrathong.net

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com