in

เดินทางยังไงจากสีแยกท่าสะอ้านบางวัวไปวัดสมาน

คือเราไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวอยากไปวัดสมาน ปกติเราจะนั่งรถสองแถวสีส้มจากสี่แยกท่าสะอานไปโรบินสัน ไปโรงเรียนพุทธิรางพิบูลย์ อยากถามว่านั่งรถสองแถวไปวันสมานเองไปได้ยังไง? ได้โปรดกล่าวความดี

.