in

เครื่องหมายติ๊กถูกหน้าไอคอนโปรแกรม(แนบภาพ) เกิดจากอะไรหรอคะ แล้วเอาออกได้ไหม

เราใช้ windows 10
ตามภาพ ตอนแรกไม่มีรอยเลย แต่แค่สงสัยว่ามันคืออะไร
– เกิดอะไรขึ้น?
– มันคืออะไรและมาจากไหน?
– เอาออกได้ยังไง?
หากแท็กผิดก็ขออภัย

.