in

อยู่ประเทศอังกฤษขอวีซ่าไปอิตาลียังไง

อายุ 17 ปี อาศัยอยู่ที่อังกฤษ มีวีซ่า uk ตามมา ฉันจะไปอิตาลีช่วงคริสต์มาสปีนี้ ฉันต้องการทราบวิธีการยื่นขอวีซ่าไปอิตาลีและต้องทำอย่างไร

.