in

อยากไปเรียนที่จีนแต่เป็นคนพม่าไปเรียนได้ไหมคะ?

สวัสดี ฉันเป็นคนพม่าที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศไทย ตอนนี้ฉันอยู่ชั้น ป.4 ตอนแรกฉันเรียนสายวิทย์-คณิต แต่ฉันเป็นคนพม่า ฉันไม่มีบัตร เฉพาะบัตรนักศึกษาเท่านั้น กลัวว่าถ้าติดสายวิทย์-คณิต จะไม่มีมหาลัยไหนรับเพราะไม่มีบัตรก็เลยจะย้ายไปเรียนสาขาศิลปะจีนเพราะถ้าไปต่อ
ถ้าไปมหาวิทยาลัยที่นี่ไม่ได้ คุณจะกลับไปเรียนที่พม่าและเรียนภาษาจีนแบบนี้ไหม?

ได้โปรดช่วยฉันด้วย

.