in

อยากรู้สูตร​วุ้น​ PDA​ ของพืชกินแมลง

ฉันต้องการจะลองปลูกเนื้อเยื่อ แต่ฉันสามารถหาสูตรสำหรับวุ้น PDA สำหรับพืชกินแมลง เช่น ฝักหอยเชลล์ได้ อยากจะรู้ว่าต้องใส่อะไรถามผู้รู้ แล้วหอยแครงนี่ใช้ส่วนไหนปลูกคะ?

แก้ไขข้อความเมื่อ

.