in

อยากรู้ว่าทำงาน 7-11 กันกี่ชั่วโมง

เราเคยทำงานที่ 7-11 มาก่อน แล้วค่อยกลับมาทำใหม่ แต่มันไม่เหมือนกัน
– อยากทราบว่าเวลาเข้า-ออก 7-11 ทั่วไปกี่โมงคะ?
สิ่งที่เราทำคือ เข้างานก่อน 06.30 น. เลิกงาน 15.30 น. ไม่เกิน 16.00 น. แต่มีสายไปบ้าง มาสาย 20-30 นาที ไม่เป็นไร แต่ช้าไป1-2ชม. แต่ฉันไม่มีโอที ฉันไปทำงานสาย ฉันไม่ได้มาสายที่จะเล่น อยากทราบว่าเหมือนเดิมทุกครั้ง ฉันทำงาน 1 วัน 10-12 ชั่วโมง
อยากรู้

.