in

อยากรู้ว่าถ้าจะสอบเข้าม.4ที่ไม่ใช่รร.เดิม แต่เป็นรร.อื่น เราจะลงความสามารถพิเศษได้ไหมครับ ถ้าลงห้องเรียนปกติมาแล้ว

ตามหัวข้อเลยครับ เพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและตอนนี้ก็ชอบแล้ว

.