in

อยากทำ Facebook live แบบใช้กล้องหลายตัว (เหมือนประชุมสภาผู้แทนราษฎร) ต้องทำยังไงและมีเครื่องมืออะไรบ้างครับ

ตามหัวข้อเลยค่ะ

.