in

อยากทำโต๊ะเชื่อมแบบมี 4 ขา แผ่นเหล็กท็อป ควรหนาเท่าไหร่ครับ และมีวิธีทำยังไง ไม่ให้ตรงกลางแผ่นเหล็กตกท้องช้างครับ

+ อยากทำโต๊ะเชื่อมแบบ 4 ขา (ขนาดแผ่นท็อปเหล็ก 160 ซม. * 80 ซม.) มีขาเหล็กและคานรองรับ, แผ่นท็อปเหล็ก ควรใช้เหล็กหนาเท่าไหร่?

+ อยากทราบว่าแผ่นเหล็กท๊อปมีความหนาขนาดไหนถึงจะไม่งอตรงกลาง (ตกพุงช้าง) และ/หรือมีวิธีทำอย่างไร? ไม่อยู่กลางแผ่นเหล็กบน ได้ท้องช้างบ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าครับทุกท่าน

แก้ไขข้อความเมื่อ

.