in

อยากทาบรายละเอียดการซื้อมือถือย้ายค่ายครับ

จะซื้อมือถือย้ายค่ายไปทรูมูฟ

ย้ายค่ายก่อนดีไหม? จากนั้นคุณสามารถซื้อได้

#แล้วตอนย้ายควรเลือกโปรแบบไหนดี?

#จะซื้อoppo find x3 pro

.