in

อยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนแผงจอโน๊ตบุ๊คราคาเท่าไหร่ครับ

คือจอเสียเลยอยากเปลี่ยน อยากทราบว่าแผงหน้าจอ+จอ(ของรุ่น Acer Nitro 5) ราคาเท่าไรครับ?
(อยากทราบด้วยว่าถ้าเปลี่ยนหน้าจอต้องเปลี่ยนหน้าจอตามหรือไม่ หรือแค่เปลี่ยนแผง)

.