in

หาเพลงที่ร้องว่า. กือยอเนะ. ซอออไร้~~~~~~~เเล้วก็เเร็บๆๆ555

หาเพลงที่มันร้อง กียอน. ซอไม่มี~~~~~~~และเร็วด้วย5555
มันเป็นเพลงเกาหลี ของกลุ่ม. เช่นบีทีเอส exo หรือ got7 หรืออาจจะไม่ ขอผู้ใจบุญ

.