in

หลักเกณฑ์ในการสร้างเหรียญ

มีข้อกำหนดหรือไม่?
บวชกี่ปี
หนึ่งอุปสมบทหรือ 15 วัน
ฉันสามารถออกเหรียญของตัวเองได้หรือไม่?

.