in

ส่งคนเป็นโควิทกลับบ้านเกิด ข้อดี ?

สงสัยว่าการส่งผู้ติดเชื้อโควิดไปต่างจังหวัดของประเทศบ้านเกิดจะได้ผลดีหรือไม่?
– ผู้ที่กลับมาส่วนใหญ่มองว่ามีอาการไม่รุนแรงและสามารถเดินได้
ใจเย็นๆ ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
ทำไมคุณไม่มาโรงพยาบาลกรุงเทพก่อน? ถ้าอาการไม่รุนแรง

ทำให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียว ส่งกลับแพร่เชื้อแล้ว จริงๆ

– ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่รวมกันเป็นรถบัสล่ะ? ลองกลับไปที่นี้
ส่งแค่ 10 คน หรือเห็นดาราซื้อรถตู้ใหม่ส่งให้ไม่กี่คน
– ถ้าพูดถึงรายจ่ายที่ไปกลับกรุงเทพฯ ค่าครองชีพก็สูงนะ
โรงพยาบาลสนามอาหารมีให้ทุกมื้อ ค่าใช้จ่ายฟรีแล้วหายไปแล้วกลับไป

นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของฉัน อยากทราบข้อโต้แย้ง
อาจจะมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ทำไมเราไม่ดูข้อดี?
ขอบคุณ

.