in

สามารถเดินทางจาก สมุทรปราการ ไปปทุมธานีได้ไหมคะ

คือเราจะเดินทางจากสมุทรปราการไปปทุมธานีวันที่ 20. ฉันอยากรู้ว่าเราจะไปที่นั่นได้ไหม (ปล. ไปที่รถตู้)
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเห็นประกาศล่าสุดเมื่อไร

.