in

สอบถามเส้นทางการเดินทางจาก มบ.ไอลีฟทาวน์ประชาอุทิศ 90 ไปสีลม ศาลาแดง (รถสาธารณะค่ะ)

กำลังจะไปทำงานแถวสีลม ศาลาแดง แต่เพิ่งมามหาลัยนี้ ซึ่งอยู่ในซอยประชาอุทิศ 90 ใกล้วัดคลองสวน และต้องออกประมาณกี่โมง (ต้องถึงออฟฟิศประมาณ 7.40 น.) ไม่รู้จะเดินทางยังไง ช่วยแนะนำทีครับ

.