in

สอบถามเรื่องการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ขอข้อมูลการเดินทางกลับไทย

จากการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่ากรณีคนไทยจะกลับประเทศไม่ต้องแสดงผล PCR อย่างไรก็ตาม หากสายการบินที่เลือกกำหนดให้แสดงจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

เลยอยากรบกวนสอบถาม กรณีการบินไทย ต้องใช้ผลการเช็คอินในการขึ้นเครื่องหรือไม่? เนื่องจากไม่มีข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์และ call center ก็ไม่มีใครรับสายจึงตรวจสอบข้อมูลไม่ได้

หากใครมีประสบการณ์บินกับการบินไทยจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้ โปรดอย่าลังเลที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ ขอบคุณ

.