in

สอบถามเกี่ยวกับระบบค้นหาแปลงที่ดินค่ะ https://landsmaps.dol.go.th

จะซื้อที่ดิน แต่พอเอาเลขไปเช็คแปลงที่ดินใน https://landsmaps.dol.go.th กลับไม่พบข้อมูล แต่เมื่อเข้าไปในแผนที่เขาจะขายเราแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปในที่ดินที่เราจะซื้อ แต่จะแสดงจำนวนและพื้นที่ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาจะขายให้ฉัน นี่เป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่? กลัวซื้อผิดแปลง เป็นไปได้ไหมที่ระบบอาจพัง? หรือว่าผู้ขายอาจมีเจตนาไม่ดี
PS. เจ้าของเพิ่งแยกโหนดเมื่อ 4 เดือนก่อน ไปสำนักงานที่ดินคิวเต็มเลย

แก้ไขข้อความเมื่อ

.