in

สอบถามเกี่ยวกับการสอบมหาลัย NTU(nanyang)ของสิงคโปรครับ

ระดับปริญญาตรี

1 ฉันต้องสอบเข้าหรือไม่?
ฉันต้องสอบอะไรบ้าง
เห็นว่ามีสอบ GCE A และยังมีข้อสอบอื่นๆ ถ้าเรียนเทอมไทย เกรดเฉลี่ย 3.5 ควรเอาไหนดี? ฉันอ่านบนเว็บไซต์ แต่ฉันสับสนมาก (พวกเขาให้ข้อสอบหนึ่งข้อกับฉัน ข้อสอบ gce เป็นเพียงข้อสอบ gce ในใบสมัครใช่หรือไม่)

แก้ไขข้อความเมื่อ

.