in

สอบถามผู้รู้เรื่อง ลงขายสินค้า บนแพลตฟอร์ม ลาซาด้า

พอลงสินค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้าแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์ไปที่หน้าเพิ่มสินค้า
ไฟล์ข้อผิดพลาด สีแดง BIZ_CHECK_SELLER_ACCOUNT_INACTIVE : ผู้ขายบัญชีที่ไม่ใช้งาน มีวิธีแก้ไขหรือไม่?
ขอผู้รู้ทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

.