in

สอบถามถึงการโดนจับเพราะฆ่าคนเอเชียใน USA

มีชายที่ยิงชายชาวเอเชียที่สปาในแอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกาหรือไม่?

แก้ไขข้อความเมื่อ

.