in

สอบถามความเป็นเส้นใย เป็นAc

ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากพืช ทำไมเราควรเลือกพืชที่มีเส้นใยสูง เกี่ยวอะไรกับความพรุน?

.