in

สมัครSpaylater ใน shopee ไม่ได้

สมัครแล้วบอกว่าเคยสมัครแต่ยังไม่ได้สมัคร
ขึ้นว่าบัตรประชาชนนี้ถูกใช้ไปแล้ว ฉันสับสน

.