in

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2565 เดินสายทำบุญ เกื้อหนุนเพิ่มมงคลให้ชีวิต

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2565 เดินสายทำบุญ เกื้อหนุนเพิ่มมงคลให้ชีวิต

             สถานที่จัดงานเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ทั่วไทย ทั้งประเพณีแห่เทียนพรรษา และการใส่บาตรดอกไม้ มาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนากัน
          วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไทยที่จัดงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการทำเทียนและแห่เทียน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ซึ่งจะมีที่ไหนจัดงานบ้าง เราลองรวบรวมมาไว้ให้แล้ว ใครใกล้ที่ไหน หรืออยากไปชมความสวยงามของความศรัทธา ก็แวะเวียนไปทำบุญให้อิ่มใจกันได้

งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565

            ประเพณีตักบาตรดอกไม้ หรือ ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยมีความเป็นมาคือ ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีดอกไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่จะออกดอกในช่วงเวลานี้ ชาวบ้านจึงได้เก็บดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ และเรียกชื่อกันว่า ดอกเข้าพรรษา ทำให้ในทุก ๆ ปี ชาวบ้านจะเก็บดอกเข้าพรรษามาถวายพระสงฆ์ เพื่อนำไปสักการะรอยพระพุทธบาทนั่นเอง

            โดยในปี 2565 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมและกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 07.30 น. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

 • เวลา 19.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 • ช่วงเช้า พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.จัดขบวนแห่พยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม ขบวนอัตลักษณ์ประเพณี ขบวนชาติพันธุ์ การแสดงต่าง ๆ และพิธีเปิดงาน

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • เวลา 13.30 น.พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (ในปี 2565 จะมีการตักบาตรดอกไม้เพียง 1 รอบเท่านั้น)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร หรือ เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสระบุรี

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด ประจำปี 2565

           เชิญเที่ยวชมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 11 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลินไปกับเส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม เที่ยวตลาดย้อนยุคลาดชะโด ชิมอาหารพื้นบ้าน

           กำหนดการจัดงาน เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น. เรือทุกลำจะลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโด จากนั้นเวลา 10.39 น. จะเป็นพิธีเปิดงานแห่เทียนทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด (ด้านหน้าตลาดลาดชะโด) เมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้น ขบวนเรือทุกลำจะค่อย ๆ เคลื่อนแห่ผ่านชุมชนริมสองฝั่งคลอง ผ่านสะพานที่ 3 สะพานที่ 2 และสะพานที่ 1 ทุกสะพาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปรอถ่ายรูปได้ เมื่อเรือผ่านทุกจุดแล้วจะไปตั้งขบวนใหม่แล้วย้อนกลับมาอีกครั้งเวลาประมาณ 11.30 น. เพื่อผ่านสะพาน 1 สะพาน 2 สะพาน 3 และจะผ่านหน้าตลาดลาดชะโดอีกครั้ง เมื่อเสร็จพิธี เรือทุกลำจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนวัดลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวายวัดลาดชะโดต่อไป

เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หรือ เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) วัดจินดามณี ประจำปี 2565

          จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดงานประเพณียายดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งบรรพบุรุษของชุมชนบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ โดยจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ คำว่า “ยาย” เป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาว จากคำว่า “หย่าย” แปลว่า การแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้น คำว่า “ยายดอกไม้” หมายถึง การให้หรือการถวายดอกไม้พระสงฆ์เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง และดอกไม้ที่ชาวบ้านจะนำมาใส่บาตรในช่วงวันงานเข้าพรรษานั้นนิยมใช้เป็นดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกพุด ดอกมะลิ ดอกบัว และข้าวตอก นำมาใส่กระทงรวมกันเพื่อใส่บาตรพระ ก่อนจะนำดอกไม้ไปบูชาพระในโบสถ์ต่อไป

          เชิญร่วมงานสืบสาน “ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตำบลบ้านแป้ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าดอกไม้ ถวายเทียนจำนำพรรษา ชมเครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงในอดีต เครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน ชมการทำอาหารพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาบมะเขือ ขนมเบื้องญวน ยำญวน ข้าวเกรียบงา บัวลอยญวน และชมการแสดงเต้นบาสโลบและการแสดงต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดจินดามณี

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดจินดามณี โทรศัพท์ 08-1794-0656 หรือ เฟซบุ๊ก TAT Lopburi โทรศัพท์ 0-3677-0096-7

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

            เทศกาลเข้าพรรษากับเทียนพรรษาเป็นของคู่กัน พุทธศาสนิกชนนิยมหล่อเทียนแท่งใหญ่แล้วแห่ไปตั้งในวัดเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด 3  เดือน จนกลายเป็นงานบุญน่าสนุกสนาน เพราะการแห่เทียนพรรษาจัดเป็นงานเอิกเกริก มีฆ้องกลองประโคมอย่างสนุกสนาน โดยเทียนนั้นมีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลายและประดับตกแต่งกันอย่างงดงาม ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่จัดงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีคือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นเทียนแกะสลักที่มาจากชุมชนคนทำเทียนของวัดต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงต้นเทียนพรรษาจากอำเภอต่าง ๆ ด้วย

            โดยการจัดงานประจำปี 2565 เป็นปีที่ 121 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 และมีพิธีปล่อยขบวนต้นเทียน ได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และขบวนเทียนโบราณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่ภาคกลางคืน ซึ่งจะมีการแสดงขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำ จากคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ และท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จากนั้นจะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่ถนนอุปราช บริเวณหน้าปะรำพิธีวัดศรีอุบลรัตนาราม ตรงไปทางถนนชยางกูร จนถึงสี่แยกเอสโซ่ ระยะทางกว่า 1.3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถชื่นชมความงดงามของต้นเทียนได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการปรับลดความแออัดให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น

เข้าพรรษา

ภาพจาก Daimond Shutter / Shutterstock.com

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani โทรศัพท์ 0-4524-3770-1 หรือ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4534-4853-4

งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2565

            เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา กับงานแห่เทียนโคราช แม้จะงดจัดงานไป 2 ปี (2563-2564) จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ในปี 2565 ทางจังหวัดก็ออกมาประกาศว่าจะจัดงานแห่เทียนโคราชขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี สวนเมืองทอง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การประกวดวาดภาพระบายสี การแกะสลักเทียนพรรษา และมหรสพสมโภช อาทิ การแสดงของศิลปินกำปั่น บ้านแท่น การแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) การแสดงวงออร์เคสตรา เป็นต้น
เข้าพรรษา

ภาพจาก Aukrid / Shutterstock.com

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สวท.นครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-4446-5400 หรือ เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลพิมาย โทรศัพท์ 0-4447-1121

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

           ร่วมงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ชมขบวนแห่ช้างและขบวนเทียน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ร่วมตักบาตรบนหลังช้าง มหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin โทรศัพท์ 0-4451-4447-8, 08-2486-2014

งานบุญเข้าพรรษา วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ

           เชิญร่วมทำบุญในงาน “งานบุญเข้าพรรษา” ณ วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (หล่อเทียน)

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

 • เวลา 10.30 น. ทำพิธีถวายพุ่มต้นไม้ประจำพรรษา

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 • เวลา 19.30 น. ร่วมเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์ศรีบัวโรย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

 • เวลา 09.00 น. ทำบุญตักบาตร บริเวณศาลาการเปรียญ

 • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เข้าพรรษา

ภาพจาก วัดบัวโรย

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดบัวโรย โทรศัพท์ 09-6879-2580

กิจกรรมประเพณีขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

             เทศบาลนครสมุทรปราการ มีกำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00-12.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยจะเคลื่อนขบวนแห่เทียนในเวลา 10.00 น. เริ่มจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนประโคนชัย ถึงสี่แยกนายแห เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อนุโมทนาร่วมบุญ และนำต้นเทียนจำนำพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ไปถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
เข้าพรรษา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรปราการ

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2382-6199

            เทศกาลวันเข้าพรรษา นับเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรมีส่วนร่วมประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา และถวายเครื่องสักการะอื่น ๆ ทั้งนี้ มีสถานที่มากมายทั่วไทยที่จัดงานวันเข้าพรรษา ใครที่อยากไปทำบุญเพิ่มสิริมงคลให้ตัวเองก็สามารถเลือกไปได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสระบุรี, เฟซบุ๊ก งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด, เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา, เฟซบุ๊ก วัดจินดามณี, เฟซบุ๊ก TAT Lopburi, เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani, เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี, เฟซบุ๊ก สวท.นครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์, เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลพิมาย, เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ TAT Surin, เฟซบุ๊ก วัดบัวโรย, เฟซบุ๊ก เทศบาลนครสมุทรปราการ
 

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com