in

:: สงสัยกล้องติดรถยนตร์ครับ

ฉันไม่มีรถใหม่กว่านี้ ด้วยเทคโนโลยี กล้องติดรถยนต์คันนี้
ถามแบบคนไม่รู้ กล้องเหนือรถทำอย่างไร ?

เพราะภาพออกมาแบบเรียลไทม์
เหมือนภาพจากกล้องบนรถ เหมือนใช้โดรน (ภาพขวา)
อันที่จริงไม่มีกล้องอยู่เหนือรถ

ขอบคุณ

.