in

วิเคราะห์บทความนี้หน่อยครับ เรื่องการแยกสมอง กับ ปัญหาจิตกับกาย

https://www.healthcarethai.com/ ปัญหาจิตใจและร่างกาย/
ฉันศึกษาและดูแล เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดกับความเป็นคู่หรือจิตวิญญาณ รู้สึกว่ามันต่างกัน แต่ตามบทความนี้ก็เหมือนพยายามจะสื่อว่าต่างกัน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?

.